TRÒ CHƠI HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC 12/2018

Tài nguyên

TRÒ CHƠI HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC

 

1. Gọi ngẫu nhiên học sinh

 https://scratch.mit.edu/projects/261148838/

2. Mô phỏng thí nghiệm Vật Lí

https://scratch.mit.edu/projects/256721673/

3. Flappy bird

https://scratch.mit.edu/projects/261786706/

4. Nối từ cùng khỉ

https://scratch.mit.edu/projects/266929298/

5.Hứng quả

https://scratch.mit.edu/projects/261258526/

6. Trang phục dân tộc

https://scratch.mit.edu/projects/256719665/

7. Cứu công chúa (môn hóa)

https://scratch.mit.edu/projects/265741652/

8. Đuổi hình bắt chữ

https://scratch.mit.edu/projects/264977714/

9. Phân số

https://scratch.mit.edu/projects/256579770/

10 Giải cứu động vật

https://scratch.mit.edu/projects/261432638/

 

11.Mê cung thỏ tìm cà rốt

https://scratch.mit.edu/projects/256579664/

12 Hội thoại gấu trúc và vẹt

https://scratch.mit.edu/projects/256589743/

13. Mê cung Pokemon

https://scratch.mit.edu/projects/256577020/

14. Cuộc đua toán học

 

https://scratch.mit.edu/projects/256575090/

15. Khám phá thiên văn học

https://scratch.mit.edu/projects/256719299/

16 Trắc nghiệm

https://scratch.mit.edu/projects/262926287/

17. Vượt chướng ngại vật

https://scratch.mit.edu/projects/256722181/

18. Di chuyển bóng

https://scratch.mit.edu/projects/256579009/

19. Câu cá cùng Doraemon

https://scratch.mit.edu/projects/261243314/

20. Đua thỏ.

https://scratch.mit.edu/projects/256577690/

21Ai là triệu phú?

https://scratch.mit.edu/projects/256573447/

22. Mô phỏng ADN

https://scratch.mit.edu/projects/256573397/

23. Nguyên tắc bổ sung ADN

https://scratch.mit.edu/projects/256577484/

24. Đua sên

https://scratch.mit.edu/projects/256577585/

25. Tìm tên thủ đô

https://scratch.mit.edu/projects/256579914/

26.Hoa quả vui tính

https://scratch.mit.edu/projects/256579706/

27. Ai thông minh hơn.

https://scratch.mit.edu/projects/256572565/

28. Đua xe

https://scratch.mit.edu/projects/256577726/

29. Văn học

https://scratch.mit.edu/projects/256590061/

30. RNA

https://scratch.mit.edu/projects/256579855/

31. Đánh bóng

https://scratch.mit.edu/projects/256575817/

32. Chữ cái

https://scratch.mit.edu/projects/256573836/

33. Bóng

https://scratch.mit.edu/projects/256573487/

34. Đồng hồ tự chọn quy định thời gian

https://scratch.mit.edu/projects/267227011/

35. Đồng hồ đếm ngược thời gian

https://scratch.mit.edu/projects/256771877/ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *