Trường THCS Đức Hợp tổ chức Hoạt động Trải nghiệm hướng nghiệp Tại làng gốm Bát Tràng và Thiên đường Bảo Sơn

Trường THCS Đức Hợp tổ chức Hoạt động Trải nghiệm hướng nghiệp Tại làng gốm Bát Tràng và Thiên đường Bảo Sơn một hoạt động ý nghĩa góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông. Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, Kế hoạch Tổ chức hoạt […]

Continue Reading

Họp phụ huynh học kì I năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, sáng ngày 15 tháng 01 năm 2023, trường THCS Đức Hợp đã tổ chức buổi họp phụ huynh học sinh cuối học kì I để thông báo tới các phụ huynh về tình hình, kết quả hoạt động của nhà trường, của các lớp và kết […]

Continue Reading

Thời khóa biểu mùa hè (Thực hiện từ 2/4/2018)

THỜI GIAN BIỂU MÙA HÈ Thực hiện từ: 02/4/2018 đến ………………………… Buổi Nội dung Thời gian Ghi chú Sáng Truy bài 7h 7h15’ Tiết 1 7h15’ 8h Nghỉ 5’ Tiết 2 8h5’ 8h50’ Nghỉ 10’ Tiết 3 9h 9h45’ Nghỉ 5’ Tiết 4 9h50’ 10h35’ Nghỉ 5’ Tiết 5 10h40’ 11h25’ Chiều Tiết 1 2h00’ […]

Continue Reading

Thi khảo sát chất lượng lớp 9 (tháng 3) năm học 2017-2018

ịch thi KSCL lớp 9 của Sở Giáo dục Tài liệu đính kèm: Tải về Hướng dẫn của Sở Giáo dục Ngày Buổi thi Bài thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi Giờ bắt đầu làm bài Giờ thu bài 30/3/2018 Chiều Ngữ văn 120 phút 14h25 14h30 16h30 31/3/2018 Sáng Toán Tự luận: […]

Continue Reading