Hội thảo sinh hoạt chuyên môn cụm lần 1 năm học 2018-2019

Tin tức - sự kiện

Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường lần 1 đối với các trường thực hiện giảng dạy theo mô hình Trường học mới THCS Đức Hợp, Hùng An, Phú Thịnh, Ngọc Thanh, Thọ Vinh

Thực hiện Kế hoạch Số: 438/KH-PGD&ĐT ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Động  V/v Tổ chức Hội thảo sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm học 2018 – 2019. Căn cứ tình hình thực tế của các trường THCS Đức Hợp, Hùng An, Phú Thịnh, Ngọc Thanh, Thọ Vinh thực hiện giảng dạy theo mô hình Trương học mới. Trường THCS Đức Hợp tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường lần 1 đối với các trường thực hiện giảng dạy theo mô hình Trường học mới.

1. Thời gian họp thống nhất chuyên môn:

– Buổi chiều thứ ba ngày 16/10/2018 (bắt đầu từ 13h30).

2. Thời gian dạy minh họa, hội thảo:

– Buổi chiều thứ năm ngày 18/10/2018 (bắt đầu từ 13h30)

TT

Môn dạy, tên bài

Họ tên GV dạy minh họa

Trường

Nhóm trưởng

1 KHXH 7 – Lịch sử: Bài Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á ( tiết 1) Trương Văn Thọ THCS

Phú Thịnh

Trương Văn Thọ

( Phú Thịnh)

2 Ngữ văn 8: Chiếc lá cuối cùng ( T1) Nguyễn Thị Phương THCS

Phú Thịnh

Hoàng Thị Ánh Tuyết

( Hùng An)

3 Toán 7: Tiết 15- Hai tam giác bằng nhau Trần Thị Hải Yến THCS Ngọc Thanh Nguyễn Quang Tân

( Đức Hợp)

4 KHTN 8- Vật lý: Tiết 6, Lực đẩy Acsimet Nguyễn Đức Lam THCS Ngọc Thanh Nguyễn Đức Lam

( Ngọc Thanh)

5 KHTN 9: Hóa học; Sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học ( T2) Đặng Bích Nụ THCS

Đức Hợp

Đặng Bích Nụ

( Đức Hợp)

6 KHXH 7, Địa lý: Các môi trường khác – Tiết 1. Môi trường hoang mạc Lê Thị Hồng Quyên THCS

Đức Hợp

Lê Thị Hồng Quyên

( Đức Hợp)

7 Tiếng anh 7: Unit 14 A1 Nguyễn Văn Tâm

 

THCS Thọ Vinh Nguyễn Văn Tâm

( Thọ Vinh)

Một số hình ảnh buổi hội thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *