Thời khóa biểu trường THCS Đức Hợp

Kế hoạch giáo dục

Thời khóa biểu áp dụng từ 24/8/2019

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP
6A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
T1 CC
Hằng
CN
Huyền
TOÁN
Hoa(T)
VĂN
Hằng
ANH
Hường
GDCD
Thủy
T2 KHTN
Nụ
ANH
Hường
CN
Huyền
SỬ
Tiến
T3 TOÁN
Hoa(T)
VĂN
Hằng
NHẠC
Thu
TC
Hằng
TD
Thắm
TD
Thắm
T4 ANH
Hường
TIN
Yến(GV)
MT
Huyền
TC
Hằng
ĐỊA
Quyên
T5
Hoa(T)
TOÁN
Hoa(T)
-x- SH
Hằng
KHTN
Nụ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.39.0 vào lúc 24/08/2019 06:36

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP
6B
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
T1 CC
Huệ
TIN
Yến(GV)
TD
Thắm
VĂN
TD
Thắm
SỬ
Tiến
T2
Hoa(T)
TOÁN
Huế
TC
Hằng
ĐỊA
Quyên
T3 KHTN
Huệ
TOÁN
Huế
MT
Huyền
CN
Huyền
GDCD
Thủy
T4 TOÁN
Huế
ANH
Hường
NHẠC
Thu
TC
Hằng
ANH
Hường
VĂN
T5 ANH
Hường
CN
Huyền
KHTN
Huệ
-x- SH
Huệ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.39.0 vào lúc 24/08/2019 06:36

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP
6C
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
T1 CC
ANH
Hường
TOÁN
Duyệt
MT
Huyền
CN
Huyền
VĂN
T2 TC
CN
Huyền
KHTN
Nhinh
ANH
Hường
T3 ANH
Hường

Hoa(T)
TD
Thắm
VĂN
TC
TOÁN
Duyệt
T4 KHTN
Nhinh
TIN
Yến(GV)
GDCD
Quang
TD
Thắm
SỬ
Tiến
T5 TOÁN
Duyệt
NHẠC
Thu
-x- SH
ĐỊA
Quyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.39.0 vào lúc 24/08/2019 06:36

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP
7A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
T1 CC
Tiến
VĂN
Tiến
MT
Huyền
TIN
Yến(GV)
SỬ
Hoa
KHTN
Nụ
T2 ĐỊA
Hằng
ANH
Hường
TD
Hưng

Huế
T3 VĂN
Tiến
KHTN
Nụ
ĐỊA
Hằng
TD
Hưng
ANH
Hường
SỬ
Hoa
T4 TOÁN
Hải
CN
Thắm
ANH
Hường
GDCD
Tiến
TOÁN
Hải
T5 NHẠC
Thu
TOÁN
Hải
-x- SH
Tiến
CN
Thắm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.39.0 vào lúc 24/08/2019 06:36

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP
7B
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
T1 CC
Hương
VĂN
Hương
ĐỊA
Hằng
VĂN
Hương
TIN
Yến(GV)

Huế
T2 NHẠC
Thu
CN
Huyền
SỬ
Hoa
T3 TOÁN
Yến(GV)
CN
Huyền
TOÁN
Yến(GV)
ANH
Hường
TD
Hưng
KHTN
Nụ
T4 KHTN
Nụ
ANH
Hường
TOÁN
Yến(GV)
SỬ
Hoa
TD
Hưng
T5 ĐỊA
Hằng
ANH
Hường
MT
Huyền
-x- SH
Hương
GDCD
Tiến
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.39.0 vào lúc 24/08/2019 06:36

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP
7C
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
T1 CC
Nụ
KHTN
Nụ
CN
Huế
TD
Hưng
TD
Hưng
SỬ
Hoa
T2 ANH
Hường
TOÁN
Hải
ĐỊA
Hằng
ANH
Hường
SỬ
Hoa
KHTN
Nụ
T3 NHẠC
Thu
MT
Huyền
VĂN
Hương
TIN
Yến(GV)
TOÁN
Hải
T4 ĐỊA
Hằng
VĂN
Hương
TOÁN
Hải
CN
Huế
T5 GDCD
Tiến
ANH
Hường
-x- SH
Nụ

Huế
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.39.0 vào lúc 24/08/2019 06:36

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP
8A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
T1 CC
Hoa
ANH
Dung
CN
Huệ
ĐỊA
Quyên
ANH
Dung
TIN
Hải
T2 VĂN
Hoa
TD
Hưng
TD
Hưng
TOÁN
Yến
SINH
Nhinh
T3 TOÁN
Yến
HÓA
Nhinh

Huế
SỬ
Quang
T4 MT
Huyền
VĂN
Hoa
TOÁN
Yến
SINH
Nhinh
GDCD
Hương
HÓA
Nhinh
T5 CN
Huệ
SỬ
Quang
NHẠC
Thu
SH
Hoa
ANH
Dung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.39.0 vào lúc 24/08/2019 06:36

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP
8B
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
T1 CC
Dung
TD
Hưng
TD
Hưng
TOÁN
Tân

Huế
HÓA
Nhinh
T2 TIN
Hải
ANH
Dung
HÓA
Nhinh
ANH
Dung
SỬ
Quang
T3 TOÁN
Tân
SỬ
Quang
NHẠC
Thu
CN
Huệ
ANH
Dung
T4 CN
Huệ
VĂN
Quyên
VĂN
Quyên
ĐỊA
Quyên
SINH
Nhinh
TOÁN
Tân
T5 MT
Huyền
SINH
Nhinh
SH
Dung
GDCD
Hương
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.39.0 vào lúc 24/08/2019 06:36

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP
8C
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
T1 CC
Nhinh
VĂN
Quyên
SỬ
Quang
SINH
Nhinh
SINH
Nhinh
CN
Tân
T2 GDCD
Hương
VĂN
Quyên
NHẠC
Thu
CN
Tân
HÓA
Nhinh
T3 MT
Huyền
ANH
Dung
ĐỊA
Quyên
ANH
Dung
TOÁN
Tân
T4 TIN
Hải
TD
Hưng
TD
Hưng
TOÁN
Tân

Huế
ANH
Dung
T5 TOÁN
Tân
HÓA
Nhinh
SH
Nhinh
SỬ
Quang
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.39.0 vào lúc 24/08/2019 06:36

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP
9A
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
T1 CC
Thủy
VĂN
Thủy
ĐỊA
Thủy
CN
Hải
VĂN
Thủy
SINH
Huệ
T2 ANH
Dung
SINH
Huệ
TD
Hưng
GDCD
Hương
T3
Huế
NHẠC
Thu
ANH
Dung
TIN
Hải
HÓA
Nụ
TD
Hưng
T4 TOÁN
Duyệt

Huế
TOÁN
Duyệt
TC
Thủy
TOÁN
Duyệt
T5 VĂN
Thủy
SỬ
HÓA
Nụ
SH
Thủy
ĐỊA
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.39.0 vào lúc 24/08/2019 06:36

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP
9B
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
T1 CC
Quang
TOÁN
Tân
TIN
Hải
VĂN
Quang
TOÁN
Tân
TD
Hưng
T2 TC
Quang
HÓA
Nụ
SINH
Huệ
T3 VĂN
Quang
SỬ
ĐỊA
Thủy
HÓA
Nụ
VĂN
Quang
GDCD
Hương
T4 ANH
Dung
NHẠC
Thu
SINH
Huệ
TD
Hưng
ĐỊA
Thủy
T5
Huế

Huế
ANH
Dung
CN
Yến(GV)
SH
Quang
TOÁN
Tân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.39.0 vào lúc 24/08/2019 06:36

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *