Thời khóa biểu mùa hè (Thực hiện từ 2/4/2018)

Kế hoạch giáo dục

THỜI GIAN BIỂU MÙA HÈ

Thực hiện từ: 02/4/2018 đến …………………………

Buổi Nội dung Thời gian Ghi chú
Sáng Truy bài 7h 7h15’
Tiết 1 7h15’ 8h Nghỉ 5’
Tiết 2 8h5’ 8h50’ Nghỉ 10’
Tiết 3 9h 9h45’ Nghỉ 5’
Tiết 4 9h50’ 10h35’ Nghỉ 5’
Tiết 5 10h40’ 11h25’
Chiều Tiết 1 2h00’ 3h15’ Nghỉ 15’
Tiết 2 3h30’ 4h45’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *